Nebūtina šviesa, kad pamatyt tikrus jausmus. Visa diena buvo apsiniaukusi ir tik visai vakare trumpam išlindo saulė. Vos kelios minutės fotografavimui. Puikūs žmonės ir kerinti šviesa – ko daugiau reikia.